بیوگرافی وزير

انجنیر محمود بلیغ وزیر وزارت فواید عامه

محمود بلیغ متولد سال  1350 از ولایت دایکندی است . دوره لیسانس انجنیری را در دانشگاه تهران با نمره عالی و دوره ماستری جیو تکنیک را در  دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان اول نمره عمومی با نوشتن رساله ای درباره " طراحی و تحلیل پایداری تونلها با استفاده از داده های ابزار دقیق" به پایان رسانید. همزمان با تحصیل به همراه گروهی از محصلان انجمن دانشجویی فدا را پایه گذاری نموده  ویک سال ریاست این مجمع را برعهده داشته است. علاوه بر آن همکاری در طراحی و ساخت تونل  در آزاد راه تهران- شمال و کار در بخش انجنیری جیوتکنیک در یکی از شرکت های مطرح انجنیری در ایران را در کارنامه دارد.

ایشان در سال 1381 خورشیدی پس از پایان تحصیلات به افغانستان بازگشتند. و در اولین گام به عنوان سردبیر هفته نامه اقتدار ملی شروع به فعالیت نموده و همچنین استادی در پوهنتون پلی تخنیک کابل را نیز در سال 1380 در تجربیات خود دارد. آقای بلیغ به عنوان کارشناس دارالانشای کمیسیون تدقیق قانون اساسی در تدوین آن نقش ایفا نمود. برای ادامه ....

 

 

آخرین اخبار

بیشتر

داوطلبی

بیشتر

تمرکز به

سرک
خط آهن
خطوط هوائی
تونل