وزارت فوائد عامه

بیوگرافی وزير

انجنیر محمود بلیغ وزیر وزارت فواید عامه
 

محمود بلیغ متولد سال  1350 در ولایت دایکندی است . دوره لیسانس انجنیری را در دانشگاه تهران با نمره عالی و دوره ماستری جیو تکنیک را در  دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان نمره اول عمومی با نوشتن رساله ای درباره " طراحی و تحلیل پایداری تونلها با استفاده از داده های ابزار دقیق" به پایان رسانید. همزمان با تحصیل به همراه گروهی از محصلان انجمن دانشجویی فدا را پایه گذاری نموده  ویک سال ریاست این مجمع را برعهده داشته است. علاوه بر آن همکاری در طراحی و ساخت تونل  در آزاد راه تهران- شمال و کار در بخش انجنیری جیوتکنیک در یکی از شرکت های مطرح انجنیری در ایران را در کارنامه دارد.

بیشتر

تمرکز به

سرک
خط آهن
خطوط هوائی
تونل