بیوگرافی وزير

بیوگرافی محترم انـجــنیر یــمــا «یــاری»

وزیر وزارت فواید عامه

ماستر علوم انجنیری،اداره تجارت از پوهنتون معتبر بین المللی امپریل کالج لندن (Imperial College London ) است.

یما یاری فرزند راز محمد یاری در سال 1360 خورشیدی در یک خانواده متدین و روشنفکر در ولایت هرات چشم به جهان گشوده است.
وی تعلیمات ابتدایه و متوسطه را در زادگاه و ولایت کابل انجام داده اما تحصیلات عالی خویش را در مقاطع مختلف در نهاد های معتبر علمی خارج از 
کشور به پایان رسانیده است.

مدارک تحصیلات عالی موصوف قرار ذیل است:

بیشتر

تمرکز به

سرک
خط آهن
خطوط هوائی
تونل