اعلانات - وزارت فوائد عامه

اعلانات

 • پروژه سرک ماورا کوکچه ولسوالی خواجه غار الی ولسوالی دشت قلعه به طول 17 کیلومتر

  رده : عمومی

  اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سرک ماورا کوکچه ولسوالی خواجه غار الی ولسوالی دشت قلعه به طول 17 کیلومتر نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/96/W-1834/NCB/RE-BID اشتراک...

 • قرارداد پروژه ساختمان سرک دهنده آبدره از کیلومتر 0.000 الی 10.000(فیز اول)

  رده : عمومی

  بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت فواید عامه در نظر دارد. قرارداد پروژه ساختمان سرک دهنده آبدره از کیلومتر 0.000 الی 10.000(فیز اول) به طول مجموعی 10 کیلومتر با فرش جغلی.ولایت میدان وردک...

 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

  رده : عمومی

  بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+0 الی 000+10 (فیز اول) به طول مجموعی 10 کیلومتر با فرش جغلی، ولایت میدان وردک...

 • ساختمان سرک شورابک سپین بولدک قسمت دوم از کیلو متر 000+ 23 الی 000 + 46،

  رده : عمومی

  اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک شورابک سپین بولدک قسمت دوم از کیلو متر 000+ 23 الی 000 + 46، دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW/96/W-1746/NCB اشتراک نموده و...

 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

  رده : عمومی

  بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+0 الی 000+10 (فیز اول) به طول مجموعی 10 کیلومتر با فرش جغلی، ولایت میدان وردک...

 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

  رده : عمومی

  بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان سرک دهنه آبدره از کیلومتر 000+0 الی 000+10 (فیز اول) به طول مجموعی 10 کیلومتر با فرش جغلی، ولایت میدان وردک...

 • قرارداد مقدار (100.000) لیتر تیل دیزل و مقدار ( 30.000) لیتر تیل پطرول مورد ضرورت ریاست فواید عامه

  رده : عمومی

  بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت فواید عامه در نظر دارد. قرارداد مقدار (100.000) لیتر تیل دیزل و مقدار ( 30.000) لیتر تیل پطرول مورد ضرورت ریاست فواید عامه زون مرکز کابل بابت سال مالی...

 • ساختمان سرک سید کرم تشک الی لجه منگل به طول 41 کیلومتر( اسفالت)

  رده : عمومی

  اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ساختمان سرک سید کرم تشک الی لجه منگل به طول 41 کیلومتر( اسفالت) دارای شماره داوطلبی : NPA/MPW/96/W-1811/NCB اشتراک نموده و آفرهای...

 • پروژه سرک کندهار سپین بولدک لات دوم از کیلومتر 000+40 الی کیلومتر 600+79

  رده : عمومی

  اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سرک کندهار سپین بولدک لات دوم از کیلومتر 000+40 الی کیلومتر 600+79 دارای نمبر تشخیصیه NPA/MoPW/96/W-1815/NCB اشتراک نموده و...

 • پروژه سرک کندهار سپین بولدک لات اول از کیلومتر 000+0 الی کیلومتر 000+40

  رده : عمومی

  اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت فواید عامه، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه سرک کندهار سپین بولدک لات اول از کیلومتر 000+0 الی کیلومتر 000+40 دارای نمبر تشخیصیه NPA/MoPW/96/W-1814/NCB اشتراک نموده و آفرهای...

صفحه 1 از 21