اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه ساختمان سرک خوشی الی محمد آغه ولایت لوگر به طول 577+26 کیلومتر

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان سرک خوشی الی محمد آغه ولایت لوگر به طول 577+26 کیلومتر را به شرکت محترم اسلام تریدینگ کانسرشیوم لمتید، دارنده جواز  I – 58054  آدرس شرکت چهارراهی حوزه 4 کابل پلازا مرکز کابل به قیمت مجموعی  (1,073,191,820.07) یک میلیارد و هفتاد و سه میلیون و یک صد و نود و یک هزار و هشت صد و بیست اعشاریه هفت افغانی اعطآ نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.