اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 31 قلم تایر، چاین و بطری مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک 31 قلم تایر، چاین و بطری مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/31 را طور ذیل

  1. تعداد (14) قلم از مجموع 31 قلم  را یه قیمت مجموعی حد اقل (3،054،725) و حد اکثر ((4،148،650) افغانی به شرکت خدمات لوژستیکی زاهد شمس دارنده جواز نمبر D-41765 آدرس شرکت بند2،سرک1،ناحیه3، پلخمری،بغلان
  2. تعداد (10) قلم از مجموع 31 قلم را به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ (1،149،960) و حد اکثر مبلغ ((1،727،012) افغانی به شرکت تجارتی مقدس عزیزی دارنده جواز نمبر 10697 آدرس شرکت، مهمند اتفاق مارکیت،مرکز ،کابل
  3. تعداد (7) قلم از مجموع 31 فلم را به قیمت مجموعی حد اقل (420،016) و حد اکثر مبلغ (612،964) افغانی به شرکت خدمات لوژستیکی روح الله افغان اروپا دارنده جواز نمبر D-43500 آدرس شرکت، خانه 17سرک1خیرخانه ناحیه 11،مرکز کابل  اعطا نماید

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول. بلاک اول منزل دوم  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.