شروع كار ريل گذاري خط آهن بندر آقينه با حضور وزير فوايد عامه، نماينده خاص رييس جمهور در آسياي ميانه، وزير خط آهن و سفير تركمنستان

عمليات ريل گذاري خط آهن بندر آقينه در داخل افغانستان با حضور محمود وزير فوايد عامه، شاكر كارگر نماينده خاص رييس جمهور در آسياي ميانه، وزير خط آهن تركمنستان، سفير تركمنستان در كابل و جمعي از مقامات دو كشور امروز رسما آغاز گرديد. 
اين خط آهن از امام نظر در تركمنستان آغاز شده و در مرحله اول ٣.٥٥ كيلومتر داخل افغانستان امتداد مي يابد. اعمار اين خط آهن از سوي كشور دوست تركمنستان انجام مي شود و قرار است در آينده اين خط آهن تا شهر اندخوي امتداد يابد. 
 بعد از افتتاح مراسم ريل گذاري، وزير فوايد عامه از تاسيسات تحت ساختمان ايستگاه خط آهن بندر آقينه بازديد نموده و هدايات لازم را جهت سرعت هرچه سرعت بخشيدن كارها به مسىولين مربوطه ارائه نمود.
 گفتني است در آينده نزديك بهره برداري از خط آهن تركمنستان- افغانستان توسط مقامات دو كشور رسما افتتاح خواهد شد.
وزارت فوايد عامه پلانهاي وسيعي در زمينه توسعه خط آهن افغانستان روي دست دارد تا بتواند  زمينه مناسب تر انتقالات، ترانزيت كالا و همكاري هاي اقتصادي منطقوي را از طريق آن فراهم نمايد.
 در جريان اين سفر، وزير فوايد عامه به همراهي نماينده خاص رييس جمهور در آسياي ميانه با بزرگان و ريش سفيدان ولسواليهاي چهارگانه اندخوي ديدار نموده و در قسمت طي مراحل سريعتر سرك اندخوي- قرغان وعده سپرد.