قرارداد اعمار سرك حلقوي مهترلام ولايت لغمان به امضاء رسيد - وزارت فوائد عامه

قرارداد اعمار سرك حلقوي مهترلام ولايت لغمان به امضاء رسيد

قرارداد اعمار سرك حلقوي شهر مهترلام ولايت لغمان امروز سه شنبه ٢٢ حمل بين محمود بليغ وزير فوايد عامه و رييس شركت ساختماني و انجنيري مشرق با حضور والي، و كلاي ولايت لغمان در پارلمان و وكلاي شوراي ولايتي اين ولايت به امضاء رسيد.
اين سرك به طول ٤.٨٦ كيلومتر و با عرض ٤٠ متر با هزينه ٢٥٥ ميليون افغاني كه در بردارنده دو عدد پل كلان ٢٠٠ متري نيز مي باشد در مدت يكسال به پايه اكمال خواهد رسيد. تطبيق كننده پروژه اداره ملي راه سازي روستايي وزارت فوايد عامه مي باشد.