ورکشاپ یک روزه تحت عنوان معرفی مشارکت عامه و خصوصی در وزارت فواید عامه دایر گردید - وزارت فوائد عامه

ورکشاپ یک روزه تحت عنوان معرفی مشارکت عامه و خصوصی در وزارت فواید عامه دایر گردید

ورکشاپ یک روزه تحت عنوان معرفی مشارکت عامه و خصوصی از طرف ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه برای رؤسا و کارمندان وزارت فواید عامه در صالون کنفرانس های این وزارت امروز مورخ 20 حمل سال 1396 دایر گردید.
این ورکشاپ شامل موضوعات معرفی مشارکت عامه و خصوصی، حل مشکلات با استفاده از مشارکت، اهمیت مشارکت عامه و خصوصی، اهداف مشارکت عامه و خصوصی در افغانستان، روش های تطبیق پالیسی، ساختار حقوقی و اداری مشارکت در افغانستان، حمایت های حکومتی، تفاوت تدارکات سنتی و تدارکات مشارکت، تفاوت مشارکت و خصوصی سازی، مراحل مشارکت عامه و خصوصی و همچنین تجارب جهانی و حجم سرمایه گذاری درجهان بوده برای اشتراک کنندگان ارایه گردید.
سپس نعمت الله حیدری معین مالی و اداری وزارت فواید عامه در ورکشاپ اشتراک نموده و گفت مشارکت عامه و خصوصی در راستای تطبیق پروژه های عام المنفعه باعث ایجاد فرصت های کاری خوب و بدست آوردن اهداف اقتصادی و اجتماعی در افغانستان میگردد.
این ورکشاپ با تبادل نظر و سوالات اشتراک کنندگان خاتمه یافت.