ملاقات وزير فوايد عامه با سفير اكراين - وزارت فوائد عامه

ملاقات وزير فوايد عامه با سفير اكراين

محمود بليغ وزير فوايد عامه امروز سه شنبه ٢٩ حمل با آقايVIKTOR O. NIKITIUK سفير غير مقيم اكراين در افغانستان ملاقات كرد. دو طرف در اين ملاقات روي موضوعات مورد علاقه و گسترش همكاريها، به خصوص سرمايه گذاري شركت هاي اكرايني در زمينه اعمار سركها، توليد پلهاي پيش ساخته و شبكه خط آهن در افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.