شروع به كار اعمار ٣٣ كيلومتر سركهاي داخل شهر ميمنه با سفر وزير فوايد عامه به ولايت فارياب - وزارت فوائد عامه

شروع به كار اعمار ٣٣ كيلومتر سركهاي داخل شهر ميمنه با سفر وزير فوايد عامه به ولايت فارياب

محمود بليغ وزير فوايد عامه چهارشنبه ١٣ ثور ١٣٩٦ در راس هيئتي در حاليكه حاجي محمد هاشم اورتاق و گل محمد پهلوان وكلاي ولايت فارياب در پارلمان وي را همراهي مي كردند جهت سفري يك روزه وارد ولايت فارياب شده و از سوي والي، قوماندان امنيه، رئيس و وكلاي شوراي ولايتي و جمع زيادي از مردم اين ولايت مورد استقبال قرار گرفت.
وزير فوايد عامه در جمع باشكوه مردم شهر ميمنه كه در تالار اين شهر جهت استقبال از وي تجمع كرده بودند حاضر شده گزارش مفصلي از پروژه هاي تحت كار و پروژه هاي پلاني اين وزارت در ولايت فارياب را به مردم اين ولايت ارائه نمود.
سپس وزير فوايد عامه به همراه والي فارياب در حاليكه حاجي محمد هاشم اورتاق و گل محمد پهلوان وكلاي ولسي جرگه، رئيس و اعضاي شوراي ولايتي، شاروال ميمنه و جمع زيادي از علما، اعضاي جامعه مدني، جوانان و شهروندان ميمنه ايشان را همراهي مي كردند آغاز به كار پروژه سركهاي داخل شهر ميمنه و همچنين شروع به كار پروژه قسمت دوم سرك از ميمنه سرحوض الي لولاش را افتتاح نمودند.
گفتني است پروژه سركهاي داخل شهر ميمنه به طول ٣٣ كيلومتر و به صورت اساسي و آسفالت و در مدت ١٨ ماه اعمار شده و هزينه آن بيش از ٩١٤ ميليون افغاني مي باشد. قسمت دوم سرك ميمنه الي ولسوالي لولاش نيز به صورت جغلي به طول ٨ كيلومتر و با هزينه ٩٠ ميليون افغاني اعمار خواهد شد.
همچنين محمود بليغ وزير فوايد عامه در مراسم افتتاح ٣.٨ كيلومتر سركهاي ناحيه ٥ ميمنه كه از سوي وزارت انكشاف دهات تطبيق مي گردد و توسط والي و مقامات ولايتي آغاز به كار آن افتتاح گرديد اشتراك نمود.