آغاز به كار رسمي سرك بهارك - اشكاشم ولايت بدخشان - وزارت فوائد عامه

آغاز به كار رسمي سرك بهارك - اشكاشم ولايت بدخشان

سرك بهارك - اشكاشم ولايت بدخشان توسط جلالمتآب محترم داكتر عبدالله رييس اجرائيه حكومت وحدت ملي و با حضور وزراي امور خارجه، فوايد عامه، وزير دولت در امور توريزم، سرپرست اداره ارگانهاي محلي، معين ارشد امنيتي وزارت امور داخله، والي بدخشان، لوي درستيز، شماري از وكلاي بدخشان در پارلمان ، رييس و اعضاي شوراي ولايتي و جمع زيادي از باشندگان ولسوالي بهارك ولايت بدخشان روز شنبه ٢٣ ثور ١٣٩٦ رسما افتتاح و كار اعمار آن آغاز شد.
اين سرك به طول ١٠٨ كيلومتر بوده و هزينه آن ٩٨ میلیون دالر مي باشد كه از سوي بانك انكشاف آسيايي تمويل مي گردد. با تكميل اين سرك كه يك شاهراه ترانزيتي است ولايت بدخشان به كشور تاجيكستان و از طريق آن به كشور چين وصل مي گردد و نقش به سزايي در مبادلات تجاري افغانستان با كشورهاي همجوار شمالي خواهد داشت.
وزير فوايد عامه و اعضاي كابينه در معيت رييس اجرائيه، از ولسوالي زيباك ديدن نموده ضمن ديدار با مردم از قهرمانيهاي قطعات كوماندو، قطعات خاص، پوليس امني و قواي سرحدي در بازپس گيري اين ولسوالي سپاسگزاري نموده و به روح شهداي منسوبين امنيتي، به خصوص شهدايي كه در بازپس گيري ولسوالي زيباك جانهاي خود را فدا نموده اند اتحاف دعا نمودند.
گفتني است در سفر محترم رئيس اجرائيه به ولايت بدخشان، وزراي امور خارجه، فوايد عامه، انكشاف دهات، معارف، انرژي و آب، صحت عامه، وزير دولت در امور توريزم، سرپرست ارگانهاي محلي، معين ارشد امنيتي، لوي درستيز و شماري ديگر از مقامهاي دولتي ايشان را همراهي مي كردند.