دیدار وزیر فوایدعامه با والی وبزرگان قومی ولایت نورستان - وزارت فوائد عامه

دیدار وزیر فوایدعامه با والی وبزرگان قومی ولایت نورستان

انجنیر محمود بلیغ وزیر فوایدعامه با حافظ عبدالقیوم والی نورستان و جمعی از بزرگان قومی ولایت نورستان امروز سه شنبه سوم اسد سالجاری در دفتر کارش دیدار نمود.
در این دیدار، آنان در مورد مشکلات و چالش های راه های مواصلاتی، نبود سرک قیر و وصل نبودن ولایت به ولسوالی ها از طریق سرک و عدم تطبیق پروژه ها در آنولایت صحبت نموده و خواهان همکاری بیشتر وزارت فوايد عامه و حل مشکلات مردم شدند.
وزیر فواید عامه در اين ديدار ضمن خوش آمديد به آنان به مسؤلین مربوطه هدایت داد تا جهت تسریع روند کاری گزارش مفصلي از پروژه ها و پلانهاي وزارت در آن ولایت در جریان یک هفته تهیه نموده و برای تطبیق آن اقدام جدی نمایند.