قرارداد اعمار شش پروژه به هزینه بیش از 772 میلیون افغانی به امضاء رسید - وزارت فوائد عامه

قرارداد اعمار شش پروژه به هزینه بیش از 772 میلیون افغانی به امضاء رسید

امروز سه شنبه 10 اسد سالروان قرارداد اعمار پنج پروژه ساختماني و یک پروژه سروی تخنیکی در ولایات قندهار، غزنی، تخاز، فاریاب و پنجشیر طی مراسمی با حضور داشت محمود بلیغ وزیر فواید عامه، نعمت الله حیدری معین مالی و اداری وزارت فواید عامه، وکلای مردم در ولسی جرگه و جمعی از رؤسا در صالون کنفرانس هاي وزارت فوايد عامه با شرکت های ساختمانی مختلف به امضاء رسید.
پروژه هایی که امروز قرارداد اعمار و سروی تخنیکی آنها امضاء شد عبارتند از:
1 - لات چهارم سرک شورابک الی سپین بولدک ولایت قندهار بطول 23.9 کیلومتر و با عرض 9 متر به قیمت مجموعی بیشتر از 478 میلیون افغانی كه در مدت 12 ماه تکمیل خواهد شد و سه لات ديگر اين پروژه در مراحل تدارکاتی قراردارد.
2 - فیز پنجم لات اول سرک بنگی اشکمش ولایت تخار بطول 10.19 کیلومتر و عرض 9 متر با دیوارهای استنادی و پلچک ها به قیمت بیشتراز 181 میلیون افغاني كه در مدت 12 ماه تکمیل خواهد شد.
3 - سرک پیاوشت ولسوالی رخه ولایت پنجشیر بطول 2.6 کیلومتر و عرض 7 متر به قیمت 43 میلیون افغانی و در مدت 17 ماه تکمیل خواهد شد.
4 - یک پایه پل آهن کانکریتی در مسیر سرک میمنه الی ولسوالی بلچراغ با طول 34 متر و عر ض 7 متر به قیمت بیشر از 20 میلیون افغانی كه در مدت 16 ماه تکمیل خواهد شد.
5 - قرارداد سروی تخنیکی، محیطی و اجتماعی سرک ولسوالی جغتو الی ناور ولایت غزنی بطول 80 کیلومتر به قیمت بیشتر از 9 میلیون افغانی که در مدت سه ماه و 15 روز به پایه اکمال خواهد رسید.
6 - قرارداد اعمار و ساختمان دیوار استناد و حفاظتی کمپ ساحوی ریاست فوایدعامه ولایت تخار بطول 1519 متر به قیمت 40 میلیون افغانی كه در مدت 12 ماه تکمیل خواهد شد .
گفتنی است هزینه این پروژه ها از طرف دولت افغانستان- حکومت جاپان و بانگ جهانی تمویل مي گردد.