یما یاری به حیث سرپرست و کاندید وزیر وزارت فوایدعامه معرفی گردید - وزارت فوائد عامه

یما یاری به حیث سرپرست و کاندید وزیر وزارت فوایدعامه معرفی گردید

یما یاری توسط قانونپوه استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با حضورداشت تعدادی وزرای محترم کابینه، وکلای محترم در شورای ملی و ولایتی، معینان وزارتخانه ها، مشاورین ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه، مسؤولین ادارات بین المللی و خصوصی، اعضای جامعه مدنی و رؤسای این وزارت امروز چهار شنبه مورخ 18 اسد سالروان رسماً معرفی و به کارش آغاز نمود.
محفل با تلاوت قرآن کریم آغاز و حکم شماره 1574 مورخ 16/5/196 مقام عالی ریاست جمهوری در مورد سرپرستی یما یاری توسط عبدالسبحان روف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری قرائت گردید.
استاد سرود دانش ضمن تبریکی به یمایاری از کاکردی های خوب محمود بلیغ وزیر اسبق وزارت فوایدعامه اظهار سپاس و قدر دانی نمود و گفت : وزارت فواید عامه با پیشینه ای که در کشور دارد، یکی از وزارت های کلیدی است. اهمیت این وزارت از آن جهت است که وظیفه اصلی آن مربوط به یکی از سکتورهای بسیار مهم و مؤثر و زیربنایی در حیات اقتصادی است. سرک و خطوط مواصلاتی نه تنها یک ضرورت داخلی بلکه باتوجه به ابعاد گستردۀ توسعه، پدیده مهم و تأثیر گذار در سطح بین المللی و عامل اصلی رونق یافتن اقتصاد، ارتباطات و تجارت بین کشور ها است.
معاون دوم ریاست جمهوری عدم ارتقای ظرفیت، اصلاح و تعدیل قوانین، نظارت و کنترل پروژه ها، عدم حفظ و مراقبت سرک ها مشکلات این وزارت دانست و توجه رهبری وزارت را در مورد پروژه های کلان ملی و انکشاف متوازن در همه مناطق، ولایات و ولسوالی های کشور اصل مهم دانست.
انجنیر محمود بلیغ وزیر اسبق این وزارت طی بیانیه ضمن خوش آمدید به مهمانان تغییر و تبدل در ادارات دولتی را روال حکومت داری و عادی عنوان نموده گفت: بخاطر انجام درست کار و عرضه خدمات بهتر با صداقت و نگاه یکسان به تمام مردم ولایات افغانستان کار کردیم، اصلاحات را در بخش منابع بشری و بخش های دیگر به وجود آورده و حفظ و مراقبت شاهراه ها و اتصالات منطقوی، توسعه شبکه خط آهن، کوریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب از دست آوردهای حکومت وحدت ملی و دوره خدمت من در این وزارت میباشد.
بعداً یمایاری طی بیانیه مختصری در رابطه به زندگی شخصی و کارکردهای خویش گفت: از رهبری حکومت وحدت ملی بخاطر اعتماد شان تشکر مینمایم و خود را ملکف می دانم که با هماهنگی و همکاری رهبری و پرسونل وزارت در یک فضای سالم در زمینه های مختلف به کشور و مردم کار کنم و از کارمندان وزارت فوایدعامه میخواهم با من همکار باشند.
در اخیر جلالتماب استاد سرور دانش در حالیکه شماری از وزرای کابینه، وکلای شورای ملی و هیات رهبری وزارت فوایدعامه نیز حضورداشتند، یمایاری را تا دفتر کاری شان همراهی نموده و برایش موفقیت در راه خدمت گذاری به مردم آرزو نمودند.