جلسه مالی و بودجه وزارت فواید عامه دایر گرید - وزارت فوائد عامه

جلسه مالی و بودجه وزارت فواید عامه دایر گرید

جلسه نوبتی مالی و بودجه تحت ریاست نعمت الله حیدری معین مالی و اداری وزارت فواید عامه با حضور داشت مشاور ارشد و روئسای مرکزی قبل از ظهر امروز مورخ ۴ سنبله سال جاری در صالون جلسات این وزارت دایر گردید.
در نخست جاوید همدرد رئیس مالی و حسابی گزارش از وضعیت پروژه ها را ارائیه نموده و در مورد متحدالمال شماره دوم وزارت محترم مالیه جهت ترتیب بودجه سال ۱۳۹۷، بررسی تمام پروژه این وزارت مطابق پیش رفت فزیکی کار پروژه ها، پلان مالی و مصرف بودجه سال آینده گزارش را ارایه نمود.
نعمت الله حیدری معین مالی و اداری در مورد چالش ها و مشکلات موجود در پروژه ها و ادارات این وزارت صحبت نموده و هدایات لازم را با رؤسای مربوطه داد. 
روئسای وزارت فوایدعامه وعده سپردند که در موارد ذکر شده از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند کرد.