انجنیر یما یاری با رییس، معاون، منشی و اعضای شورای ولایت بدخشان دیدار کرد

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با داکتر بشیر احمد صمیم رئیس، معاون، منشی و تعداد از شورای ولایتی بدخشان بعد از ظهر امروز در دفتر کارش دیدار کرد.
در این دیدار آنان در مورد مشکلات پروژه های زیر بنای ترانسپورتی به ویژه سرک کیشم – تگاب و سرک راغستان صحبت نموده و خواهان حل مشکلات پروژه ها گردیدند.
وزیر فواید عامه به آنها خوش آمدید گفته و در مورد پروژه های این وزارت در آن ولایت صحبت نمود و به ادارات مربوطه هدایت داد تا در مورد حل مشکلات آنان اقدام جدی نمایند.