دیدار وزیر فوایدعامه با بزرگان قومی ولایت بادغیس - وزارت فوائد عامه

دیدار وزیر فوایدعامه با بزرگان قومی ولایت بادغیس

انجنیر یما یاری وزیر فوایدعامه با بزرگان و محاسن سفیدان قومی ولایت بادغیس امروز چهارشنبه 23 حوت سالجاری در دفتر کارش دیدار نمود.
در این دیدار، آنان در مورد مشکلات و چالش های راه های مواصلاتی، نبود سرک قیر و وصل نبودن ولایت به ولسوالی ها از طریق سرک و عدم تطبیق پروژه ها در آنولایت بخصوص سرک حلقوی قیصار – لامان صحبت نمودند و خواهان همکاری بیشتر وزارت فوايد عامه و حل مشکلات مردم شدند.
وزیر فواید عامه در اين ديدار ضمن خوش آمديد به آنان در مورد پروژه های این وزارت در آن ولایت صحبت نموده و افزود سرک حلقوی قیصار – لامان از جمله پروژه ملی کشور میباشد با وجود تمام مشکلات موجود در پروژه توانستیم که بخش اول و دوم پروژه متذکره را آغاز نمائیم و قسمت های متباقی این پروژه ملی در مراحل مختلف تدارکاتی قراردارد که مطابق پلان، کار آن آغاز خواهد شد. وزیر فوایدعامه خواهان همکاری بیشتر مردم در قسمت تطبیق پروژه های ملی گردید.