دیدار وزیر فواید عامه با بزرگان قومی ولایت تخار - وزارت فوائد عامه

دیدار وزیر فواید عامه با بزرگان قومی ولایت تخار

انجنیر یمایاری وزیر فواید عامه با عبدالواحد فقیرزاده عضو ولسی جرگه و جمعی از بزرگان قومی ولایت تخار بعد از ظهر امروز مورخ 23 حوت سال جاری در دفتر کارش دیدار نمود.
در این دیدار آنان ضمن تشکر و قدر دانی از پروژه های وزارت فواید عامه در آن ولایت به ویژه تکمیل سروی سرک ولسوالی بهارک الی شاهراه کندز تخار اظهار سپاس و تشکر نموده و خواهان همکاری بیشتر و حل مشکلات شان در آن ولایت شدند.
وزیر فواید عامه ضمن خوش آمدید به بزرگان قومی ولایت تخار از همکاری مردم با تیم سروی این وزارت در آن ولایت سپاسگزاری نموده و خواهان همکاری بیشتر مردم در تطبیق پروژه های انکشافی این وزارت در آنولایت گردید.