انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با داکتر جعفر مهدوی عضو مجلس نمایندگان دیدار کرد - وزارت فوائد عامه

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با داکتر جعفر مهدوی عضو مجلس نمایندگان دیدار کرد

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با داکتر جعفر مهدوی عضو مجلس نمایندگان دیدار کرد

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با داکتر جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان امروز 22 ماه ثور سال روان در دفتر کاری اش دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار داکتر جعفر مهدوی در مورد مشکلات سرک ولایت میدان وردک بخصوص سرک های قریه جات در مرکز بهسود و همچنان سرک شهرک اتفاق ناحیه 13 شهر کابل صحبت نموده و خواهان حل مشکلات گردید.
در ادامه وزیر فواید عامه ضمن خوش آمدید به داکتر جعفر مهدوی در مورد پروژه های وزارت فواید عامه در ولایت میدان وردک و کابل صحبت نموده گفت بیشتر تلاش خواهد شد تا مشکلات مردم در زمینه حل گردد. وی افزود برنامه ها برای کاهش چالش ها و فراهم سازی سهولت و تطبیق پروژه ها بگونه معیاری روی دست است