انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با قدرت الله ذکی عضو مجلس نمایندگان دیدار کرد - وزارت فوائد عامه

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با قدرت الله ذکی عضو مجلس نمایندگان دیدار کرد

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با قدرت الله ذکی عضو مجلس نمایندگان دیدار کرد

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با قدرت الله ذکی نماینده مردم تخار در مجلس نمایندگان امروز یکشنبه مورخ 23 ثور سال روان در دفتر کاری اش دیدار و گفتگو نمود. 
در این دیدار قدرت الله ذکی نماینده مردم تخار در مجلس نمایندگان ضمن ابراز قدردانی از فعالیت های وزارت فواید عامه به خصوص در قسمت مصرف بودجه وتطبیق شدن اصلاحات در مورد پروژه های تحت کار در ولایت تخار به خصوص در مورد پیشرفت های کاری سرک بنگی اشکمش این ولایت بحث نموده و خواهان ادامه یافتن کار اعمار و ساختمان بخش های دیگر سرک متذکره گردید.
در ادامه انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه در مورد مراحل تطبیق پروژه ها در ولایت تخار صحبت نموده و به مسئولان هدایت داد تا پروژه های سروی شده پس از طی مراحل بعدی کار اعمار و ساختمان آن آغاز شود.