انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با نفیسه هجران عضو شورای ولایتی لوگر دیدار کرد - وزارت فوائد عامه

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با نفیسه هجران عضو شورای ولایتی لوگر دیدار کرد

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با نفیسه هجران عضو شورای ولایتی لوگر دیدار کرد

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه با نفیسه هجران عضو شورای ولایتی لوگر امروز یکشنبه مورخ 23 ثور سال روان در دفتر کاری اش دیدار و گفتگو نمود
در این دیدار خانم هجران در مورد پروژه های اعمار و ساختمان سرک در ولایت لوگر بحث نموده گفت تطبیق پروژه ها در ولایت لوگر بگونه منظم، عادی و معیاری ادامه داشته و مشکلات موجود در گذشته اکنون حل شده و کار اعمار سرک ها به بهترین شکل جریان دارد
همچنان وی از برنامه و کارکرد های وزارت فواید عامه در خصوص اعمار و ساختمان سرک ها در ولایت لوگر ابراز خرسندی نموده خواهان ادامه یافتن ساختمان سرک تانک لوگر الی مرکز ولایت لوگر گردید
در ادامه انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه در مورد چالش های موجود در تطبیق پروژه ها، برنامه و پروژه های ساختمانی وزارت فواید عامه در ولایت لوگر صحبت نموده تاکید کرد که همه پروژه های زیربنایی در کشور به خصوص در ولایت لوگر در مراحل مختلف در وضعیت خوب قرار داشته و توجه لازم در قسمت اعمار و ساختمان سرک ها در ولایت لوگر خواهد شد تا با بهره برداری از آن باشندگان محل از همه فواید اقتصادی و اجتماعی آن مستفید شوند