وزیر فواید عامه خواستار ایجاد ایتلاف مبارزه علیه فساد اداری میان حکومت، علمای کرام، رسانه ها و جامعه مدنی گردید


وزیر فواید عامه خواستار ایجاد ایتلاف مبارزه علیه فساد اداری میان حکومت، علمای کرام، رسانه ها و جامعه مدنی گردید

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه در دومین کنفرانس
قهرمانان امانت داری که از سوی دیدبان شفافیت افغانستان امروز شنبه مورخ نهم سرطان سال روان برگزار شده بود اشتراک نمود. 
در این کنفرانس انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه در مورد ترویج فرهنگ امانت داری در افغانستان و مبارزه علیه فساد اداری صحبت نموده تاکید کرد که برای مبارزه علیه فساد در کشور نیاز برای تلاش های دوامدار است نه مقطعی. وی یاد آور شد از زمان که ریاست اداره تدارکات ملی را به عهده داشت و تا کنون که به حیث وزیر فواید عامه ایفای وظیفه می نماید همکار خوب با دیدبان شفافیت افغانستان است و اولین فرد از دولت افغانستان بوده که خود به دیدبان شفافیت افغانستان جهت ادامه همکاری مراجعه نموده است. در ادامه وی افزود وزارت فواید عامه استراتیژی را تهیه نموده که با تطبیق شدن آن زمینه اصلاحات گسترده، فرصت ها و بلند رفتن ظرفیت ها مساعد و باعث کاهش فساد و رعایت اصل شایسته سالاری در سطوح متخلف خواهد شد. 
وزیر فواید عامه در رابطه به نشر گزارش سیگار در مورد سرک حلقوی قیصار لامان گفت اکنون بالای دو بخش این سرک کار جریان دارد و دو شرکت بین المللی امریکایی و ترکی که در این پروژه بزرگ اختلاس نموده بودند به محکمه بین المللی معرفی شده اند و این مورد بوده که سیگار به آن نپرداخته است. 
همچنان وزیر فواید عامه در مورد ترویج فرهنگ امانت داری طی سخنانی افزود که امانت داری خصلت پیامبری است و برای ترویج و حفظ فرهنگ امانت داری تمام اقشار جامعه چون علمای کرام، آموزگاران، جوانان، و فعالان جامعه مدنی نقش نهایت حایز اهمیت و برجسته را دارند. 
در ادامه سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، جان ساپکو سرمفتش ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان و جورج کینگهم سفیر اتحادیه اروپا در کابل هر یک در مورد فرهنگ امانت داری و چگونگی مبارزه با فساد صحبت نمودند. 
در این کنفرانس شماری از اعضای مجلس نمایندگان، نمایندگان دفاتر بین المللی و فعالان جامعه مدنی نیز شرکت نموده بودند.