ورکشاپ آگاهی دهی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان در وزارت فواید عامه دایر گردید

ورکشاپ آگاهی دهی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان در وزارت فواید عامه دایر گردید

ورکشاپ یک روزه آگاهی دهی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان و اطفال توسط آمریت جندر وزارت فواید عامه امروز سه شنبه مورخ 19 سرطان سال روان در این وزارت دایر گردید.
هدف از برگزاری این ورکشاپ بلند بردن سطح آگاهی کارمندان در مورد قانون منع خشونت علیه زنان و اطفال گفته شده است. انجنیر قدسیه کاکر آمر جندر وزارت فواید عامه در این ورکشاپ گفت برای کاهش خشونت ها در برابر زنان و اطفال در کشور نیاز به تلاش و مبارزه دوامدار می باشد.
در ادامه صلاح الدین فیضی ماستر ترینر جندر و ارتقای ظرفیت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان پرزنتیشن در مورد قانون منع خشونت علیه زنان را ارایه نمود.