ترميم اضطراري تونل سالنگ تكميل گرديد

ترميم اضطراري تونل سالنگ تكميل گرديد

کار ترمیم، داغگیری و اسفلت ریزی اضطراری فرش تونل به طول ۲،۵ کیلومتر كه توسط پرسونل وزارت فوايدعامه از دو هفته قبل آغاز گردیده بود امروز پنجشنبه مورخ ۱۱ اسد ۱۳۹۷ به پایان رسید و به تعقیب آن کار بازسازی، ترمیم و اسفلت ریزی گالری متصل به تونل در جنوب آغاز میگردد.