بازدید وزیر فواید عامه از جریان کار اعمار بزرگترین پل در ولایت کاپیسا

بازدید وزیر فواید عامه از جریان کار اعمار بزرگترین پل در ولایت کاپیسا

انجنیر یما یاری وزیر فوایدعامه با هیئت همراه شان و عبداللطیف مراد والی کاپیسا از جریان کار اعمار 99 متر پل آهن گادر که در امتداد سرک بگرام الی محمود راقی بالای دریای پنجشیر و صیاد ولایت کاپیسا اعمار می گردد بازدید نمودند.
بعد از این که تیم تخنیکی گزارش را در مورد وضعیت این پروژه ارایه نمود انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه به مسئولان هدایت داد تا کار ساختمان این پروژه بگونه معیاری، با کیفیت عالی و در زمان معین در مطابقت با قرارداد تکمیل گردد. وی از مسئولان خواهان حل و رسیدگی به مشکلات مردم در خصوص استملاک زمین ها در دو طرف این پل شد.
این پل به طول مجموعی 99 متر با عرض 10 متر و قسمت عبوری 8.20 متر که دو متر آن پیاده رو ها به دو قسمت عبوری با پوشش اسفالت توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان توسط شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی معراج اعمار می گردد که تا کنون 87 فیصد کار آن پیش رفته و عنقریب کار اعمار آن ختم و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
با اعمار این پل دسترسی باشندگان به مراکز صحی و تجارتی آسانترشده، خدمات ترانسپورتی بهترگردیده و محصولات زراعتی سر وقت به مارکیت ها ارسال می گردد