آغاز کار عملی ترمیم و جغل اندازی سرک از مرکز ولسوالی حصه دوم یکا ولنگ الی پل کاشان ولایت بامیان

آغاز کار عملی ترمیم و جغل اندازی سرک از مرکز ولسوالی حصه دوم یکا ولنگ الی پل کاشان ولایت بامیان

کار ترمیم و جغل اندازی سرک از مرکز ولسوالی حصه دوم یکا ولنگ الی پل کاشان ولایت بامیان به طول 44 کیلومتر و به ارزش 6382230 افغانی که از بودجه عادی وزارت فواید عامه تمویل می گردد آغاز گردید.

در این مراسم غلام نبی قمبری سرپرست ریاست فواید عامه بامیان گفت که حفظ و مراقبت دوره یی این سرک از مرکز ولسوالی یکا ولنگ نمبر 2 الی پل کاشان(حد بخشی بامیان –سرپل ) امتداد می یابد. دارای 44 کیلومتر طول، 5.5 متر عرض عمومی و 3.5 متر عرض موتر رو می باشد که به ارزش مجموعی (6,382,230) افغانی بوده و در 3 ماه کاری کار آن تکمیل و به بهرده برداری سپرده خواهد شد.

در ادامه مقامات محلی ولایت بامیان ضمن اظهار سپاس و قدردانی از آغاز کار عملی ترمیم و جغل اندازی این سرک اظهار امیدواری نمودند که با ترمیم این سرک باشندگان که از این مسیر رفت و آمد مینمایند مشکلات شان حل خواهد شد.

در اخیر شرکت قرار دادی تعهد سپرد که این پروژه را مطابق با شرایط قرارداد تطبیق و به وقت معین آن تکمیل می نماید.