آغاز مرحله اسفالت ریزی پروژه اعمار و ساختمان سرک حلقوی مهترلام بابای ولایت لغمان

  آغاز مرحله اسفالت ریزی پروژه اعمار و ساختمان سرک حلقوی مهترلام بابای ولایت لغمان

سرک حلقوی فرش اسفالت مهترلام بابای ولایت لغمان دارای 4.80 کیلومتر طول، 24 متر عرض سرک با شانه ها و گلدان وسط سرک و 8.5 متر عرض خط موتر رو می باشد.

این سرک با هزینه 255,307,542 افغانی با شرکت ساختمانی و انجنیری مشرق عقد قرار داد شده است و از سوی دولت افغانستان و حکومت جاپان تمویل و توسط برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه اعمار و ساختمان می گردد.

این پروژه حایز اهمیت فراوان اقتصادی بوده که با بهره برداری از این سرک ضمن جلوگیری از گرد و خاک در باغ های مثمر و غیر مثمر، باعث خواهد شد تا محصولات زراعتی نیز به موقع به مارکیت ها برسد.