تاکید وزیر فواید عامه بر مدیریت خطر فساد و چگونگی تطبیق پروژه های عامه

تاکید وزیر فواید عامه بر مدیریت خطر فساد و چگونگی تطبیق پروژه های عامه

دیپلوم انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه درهجدهمین نشست بین المللی مبارزه علیه فساد در شهر کوپن هاگن دنمارک تحت عنوان با هم برای توسعه، صلح و امنیت که به تاریخ 22 الی 24 ماه اکتوبر سال روان برگذار شد اشتراک نمود.

این نشست با پیام تصویری جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و بیانیه ی لارس لوک راسموسن نخست وزیر دنمارک افتتاح شد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی پیام تصویری در مورد دستآورد های حکومت وحدت ملی در خصوص مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان صحبت نمود.

در این نشست دیپلوم انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه طی صحبت در دو پنل جدا گانه در مورد پیش بینی آینده همگرایی در زیربناها، رویکردهای کلی برای مدیریت خطر فساد در مراحل سرمایه گذاری های عامه، اهمیت سرمایه گذاری های عامه و روش های مدیریت خطر فساد بحث نمود و همچنان در پنل رفته اما از یاد نرفته Gone but Not Forgotten: Beyond the legacy of the Anti-Corruption Summit در مورد تعهدات نشست علیه فساد، اولویت دهی تعهدات این کنفرانس، شناسایی رهبران ضد فساد و تعهدات نشست لندن نیز بطور مفصل صحبت نمود.