کار ساختمان پل گلبهار ولایت پروان 95 فیصد پیشرفت کاری دارد

کار ساختمان پل گلبهار ولایت پروان 95 فیصد پیشرفت کاری دارد

این پل دارای 140 متر طول و 13.5 متر عرض می باشد که از منطقه گلبهار ولایت پروان آغاز و به ولایت کاپیسا امتداد می یابد که این دو ولایت را باهم وصل می سازد.

این پل به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی توسط شرکت ساختمانی هیواد وال اعمار وساختمان می گردد و عنقریب کار های آن تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود.

برای کاهش ازدحام ترافیکی در مسیر متذکره یک پایه پل دیگر به طول 55 متر و عرض 13.5 متر در حال ساختمان قرار دارد که تا کنون 80 فیصد پیشرفت کاری دارد.

هزینه مجموعی دو پایه پل و سرک جبل السراج _ نجراب بیشتر از 25 میلیون دالر می باشد که سرک آن با داشتن 22.485 کیلومتر طول ولسوالی جبل السراج و لایت پروان را با ولسوالی های حصه اول کوهستان، حصه دوم کوهستان و به محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا وصل مینماید که در ماه اسد سال روان توسط جلالتمآب رئیس جمهور غنی افتتاح و به بهره برداری سپرده شده است.

سرک متذکره منبع رشد اقتصادی و اتصال ولایات با هم دیگربوده، تغییر درسطح زندگی اهالی محل مسیرسرک را به وجود آورده و دسترسی مریضان را به خدمات صحی آسان ساخته است.