قرارداد شش پروژه انکشافی به طول بیش از 153کیلومتر سرک و با هزینه بیش از شش میلیارد افغانی به امضاء رسید

قرارداد شش پروژه انکشافی به طول بیش از 153کیلومتر سرک و با هزینه بیش از شش میلیارد افغانی به امضاء رسید

قرارداد شش پروژه انکشافی به طول بیش از 153 کیلومتر سرک و با هزینه بیش از شش میلیارد افغانی میان انجنیر یما یاری وزیر فوایدعامه و مسوولان شرکت های قراردادی در قصر دلگشای ارگ ریاست جمهوری با حضور جلالتمآب رئیس جمهور و شماری از اراکین دولتی امروز پنجشنبه اول قوس سال 1397 خورشیدی به امضا رسید.

این پروژه های ساختمانی در ولایت های کندز، لوگر، کابل، میدان وردک، تخار و کندهار به طول بیش از 153 کیلومتر و با هزینه بیش از 6,128,596,906.32 افغانی که از سوی دولت افغانستان تمویل و توسط وزارت فواید عامه تطبیق خواهد شد.

پروژه اول، قرار داد ساختمان لات اول سرک کابل_ لوگر از تانک تیل لوگر_ چهل دختران

این سرک از تانک لوگر آغازو الی چهل دختران ادامه می یابد که دارای 7 کیلومتر طول، 60 متر عرض، 12 پایه پلچک می باشد و با هزینه 1,392,033.320 افغانی با شرکت ساختمانی و انجنیری مشرق قرارداد گردید و در 18 ماه تکمیل خواهد خواهد شد.
از اینکه فعلاً در این مسیر اذهام ترافیکی بی نهایت زیاد بوده و با اعمار این سرک مشکلات ترانسپورتی هموطنان مان در مناطق بنی حصار، شیوه کی، چهار آسیاب ولایت کابل و باشندگان ولایات جنوبی لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست که از این مسیر رفت و آمد می نمایند مرفوع گردیده و فاصله زمانی کوتاه تر می شود.

پروژه دوم، قرار داد لین دوم بخش اول سرک کابل الی میدان شهر ولایت میدان وردک

این سرک از پل کمپنی آغاز گردیده و الی بازار درانی امتداد می یابد که دارای 24 کیلومتر طول، عرض های 11، 13 و 15 متر، 2 پایه پل، 62 پایه پلچک می باشد و با قیمت 1،646،355،554 افغانی با شرکت های ساختمانی یونیک بلدرز و افغان تکنالوجست قرارداد گردید و در مدت 36 ماه تقویمی تکمیل خواهد شد.

پروژه سوم، قرار داد ساختمان سرک خوشی الی محمد آغه ولایت لوگر

این سرک از ولسوالی محمد آغه آغاز گردیده و الی ولسوالی خوشی امتداد می یابد که دارای 26کیلومتر طول، 10 متر عرض با شانه ها و 7 متر قسمت عبوری، یک پایه پل، 45 پایه پلچک را دارا می باشد که با قیمت 1,073,191,820 افغانی با شرکت ساختمانی اسلام تریدنگ کانسرشیوم قرار داد گردید و در مدت 18 ماه تقویمی تکمیل خواهد شد.

پروژه چهارم، قرار داد لات اول سرک ولسوالی ارغستان الی معروف ولایت کندهار

این سرک از ولسوالی ارغستان آغاز و الی ولسوالی معروف امتداد می یابد که دارای 34کیلومتر طول، 6 متر عرض اسفالتی و 9 متر عرض عبوری، 2 پایه پل، 9 پایه پلچک و 9 دانه معبر می باشد که با قیمت 819,621,230.67 افغانی با شرکت ساختمانی اسلام تریدنگ کانسرشیوم قرار داد گردید و در مدت 30 ماه تقویمی تکمیل خواهد شد.

پروژه پنجم، قرار داد سرک های داخل شهر امام صاحب ولایت کندز

این سرک بیشتر از 11 کیلومتر طول دارد و نیز دارای 6 متر عرض اسفالت و 8 متر عرض عبوری، 60 پایه پلچک بوده و با قیمت 642,475,281 افغانی با شرکت های ساختمانی افغان صداقت و باختر افغان قرارداد گردید و در مدت 18 ماه تقویمی تکمیل خواهد شد.

پروژه ششم، قرار داد سرک داخل شهر تالقان ولایت تخار

این سرک دارای 51 کیلومتر طول، عرض های 6 الی 13 متر، 132 پایه پلچک می باشد و به قیمت 554،919،700.65 افغانی با شرکت ساختمانی و سرک سازی ابرام گلوبل گروپ، شرکت ساختمانی و سرک سازی نوید نوری سالم بگرام و شرکت ساختمانی تابش امید به شکل مشترک (JV) قرار داد گردید و در مدت 18 ماه تقویمی تکمیل خواهد شد.