کار اسفالت ریزی بخش دوم سرک قیصار_لامان آغاز گردید

کار اسفالت ریزی بخش دوم سرک قیصار_لامان آغاز گردید

کار اسفالت ریزی (Binder Course) بخش دوم سرک قیصار_لامان در اثر سعی و تلاش های مثمر و موفقانه انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه آغاز گردید.

آغاز کار اسفالت ریزی قسمت دوم سرک قیصار - لامان برای مردم افغانستان، بخصوص باشندگان ولایت بادغیس یک نوید خوش میباشد که برای وصل نمودن مردم افغانستان یک گام موثر و حیاتی است. تکمیل سرک حلقوی افغانستان نه تنها مردم افغانستان را با هم دیگر وصل مینماید بلکه مسیر مناسب اتصال منطقوی کشور نیز بحساب میرود.

قسمت دوم سرک قیصار – لامان که بخش از سرک حلقوی افغانستان نیز میباشد از (قلعه نو) مرکز ولایت بادغیس آغاز الی دره بوم ولسوالی قادس امتداد می یابد که دارای 48 کیلومتر طول، 11 متر عرض، دو پایه پل به سایز های 120 و 180 متر و 52 پایه پلچک می باشد که از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می گردد.

این سرک یکی از منابع رشد اقتصادی و وصل کننده شماری از ولایت ها با هم می باشد. با تکمیل شدن این سرک ضمن آسان شدن دسترسی باشندگان بادغیس به خدمات صحی، معارف و شهری، تغییرات مثبت در امورات زندگی باشندگان مسیر شاهراه نیز به وجود خواهد آمد.