کار ساختمان سرک ولسوالی دره صوف الی معدن شباشک ولایت سمنگان جریان دارد

کار ساختمان سرک ولسوالی دره صوف الی معدن شباشک ولایت سمنگان جریان دارد

این سرک از بازار سوخته ولسوالی دره صوف بالا شروع و الی معدن شباشک ادامه میابد که دارای 37.194 کیلومتر طول، 9 متر عرض، 7 متر عرض اسفالت، یک یک متر شانه های دو طرفه، دو پایه پل به طول های 40 و 37 متر، 124 پایه پلچک، 54 عدد معبر و دیوار های استنادی می باشد.

این پروژه به هزینه 1,493,680,398.29 افغانی با شرکت ساختمانی وینکو امتیاز عقد قرارداد گردیده است و از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمویل می گردد. کار ساختمان این سرک که تا کنون 7.5 فیصد پیشرفت کاری دارد.

اعمار و ساختمان این سرک باعث رشد اقتصادی، استخراج معادن،آسان ساختن عرضه خدمات اجتماعی ،صحت، معارف، توسعۀ شهری و بهبود وضعیت محیط زیست در ولایت سمنگان می شود. اعمار و ساختمان این سرک بارگیری و انتقال ذغال سنگ به ولایات مختلف را آسان می سازد.