سرک حلقوی شهر هرات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

سرک حلقوی شهر هرات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

سرک حلقوی (بایپاس) ولایت هرات توسط جلالتمآب رئیس جمهور غنی با حضور داشت انجنیر یما یاری وزیر فوایدعامه، اراکین دولتی، مسوولین محلی و بزرگان قومی امروز پنج شنبه مورخ 22 قوس سال روان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

جلالتمآب رئیس جمهور غنی هنگام افتتاح سرک حلقوی هرات طی سخنانی، ضمن تبریکی به مردم این ولایت، گفت که این سرک ترافیک بین المللی را به روی هرات افزایش می دهد و اهمیت این ولایت را از نگاه ترانزیت بالا می‌برد. و از همکاری های حکومت و مردم ایتالیا در بخش زیربنایی، ابراز امتنان نمود.

در این مراسم انجنیر یما یاری وزیر فوایدعامه گفت، سرک بایپاس هرات جهت رفع ازدهام ترافیکی درسطح شهر، وصل نمودن شاهراه کابل قندهار به شاهراه هرات اسلام قلعه جهت تردد موترهای سنگین وزن در دو لات به طول 408+45 کیلومتر به ارزش 22,636,242.08 دالر امریکایی که از سوی کشور ایتالیا تمویل گردیده بود ساختمان شده است.

لات اول پروژه سرک بایپاس هرات به طول 400+20 کیلومتر، عرض 10 متر که 7 متر آن موتر اسفالت که دارای یک پایه پل به طول 15 متر، 69 پایه پلچک که به قیمت مجموعی 10,890,001.84دالر آمریکایی با شرکت ساختمانی یونیک بلدرز قرارداد گردیده بود تکمیل گردیده است.

لات دوم این سرک دارای بیش از 25 کیلومتر طول، 10 متر عرض که 7 متر آن قیر و 3 متر دیگر آن شانه های دو طرف سرک، 68 پایه پلچک به سایزهای مختلف،یک پایه پل به طول 100 متر که به قیمت مجموعی 11,746,240.24 دالر آمریکایی با شرکت ساختمانی یونیک بلدرز قرارداد گردیده بود تکمیل گردیده است.

این سرک بخاطر رفع ازدحام ترافیکی در سطح شهر هرات ساخته شده و وصل کننده شاهراه کابل قندهار به شاهراه هرات اسلام قلعه بوده و جهت تردد وسایط سنگین وزن ساخته شده است.