قرارداد ساختمان سرک پوهنتون ولایت لغمان به امضا رسید,

قرارداد ساختمان سرک پوهنتون ولایت لغمان به امضا رسید

قرار داد ساختمان سرک پوهنتون ولایت لغمان امروز یکشنبه 21 دلو سال روان میان انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه و نماینده شرکت قرار دادی به امضا رسید.

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه گفت: این سرک دارای 4.750 کیلومتر طول، عرض های 20 و 30 متر، 9 پایه پلچک به سایز های مختلف می باشد و با هزینه 317,072,775.50 افغانی با شرکت های ساختمانی نوی سهاک و شرکت ساختمانی ایچکو به طور مشترک به امضاء رسید. این پروژه از سوی دولت افغانستان تمویل و در 18 ماه تقویمی تکمیل خواهد شد.

وزیر فواید عامه افزود، با ساختمان سرک پوهنتون لغمان مشکلات ترانسپورتی محصلین حل می گردد و همچنان سرک حلقوی مهتر لام بابا که دارای 4.8 کیلومتر طول می باشد با هزینه 255,307,542 افغانی تحت کار بوده و تا کنون 80 فیصد پیشرفت کاری دارد.

همچنان پروژه ساختمان سرک بادپخ لات اول که دارای 20.66 کیلومتر طول، 6 متر عرض دارد و با هزینه 319,991,737.91 افغانی توسط شرکت ساختمانی ایچکو ساختمان می گرددو 42 فیصد پیشرفت کاری دارد.