کار ساختمان سرک پوهنتون لغمان با قطع نوار رسما آغاز گردید

کار ساختمان سرک پوهنتون لغمان با قطع نوار رسما آغاز گردید

کار ساختمان سرک پوهنتون ولایت لغمان توسط انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه در حضور داشت محمد آصف ننگ والی لغمان، معاون والی، ریئس و اعضای شورای ولایتی، مسوولین ارگان های محلی و نظامی، بزرگان و متنفذین قومی، رئیس و اساتید پوهنتون و محصلین آن ولایت امروز شنبه 27 دلو سال روان رسما با قطع نوار آغاز گردید.

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه در مراسمی که در تالار مقام ولایت تدویر یافته بود گفت: سرک متذکره دارای 4.750 کیلومتر طول، عرض های 20 و 30 متر، 9 پایه پلچک به سایز های مختلف می باشد و با هزینه 317,072,775.50 افغانی با شرکت های ساختمانی نوی سهاک و شرکت ساختمانی ایچکو به طور مشترک قرارداد گردیده که از سوی دولت افغانستان تمویل و در 18 ماه تقویمی تکمیل و ساختمان خواهد شد.

وزیر فواید عامه افزود، به ارزش بیش از 1.6 میلیارد افغانی که تقریباً 15 فیصد بودجه یک سال وزارت فوایدعامه می شود در تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت به مصرف میرسد.

وی از پروژه های تحت کار وزارت در این ولایت یاد آوری نموده گفت: سرک حلقوی مهتر لام بابا که دارای 4.8 کیلومتر طول می باشد با هزینه 255,307,542 افغانی تحت کار بوده و تا کنون 80 فیصد پیشرفت کاری دارد. پروژه ساختمان سرک بادپخ لات اول که دارای 20.66 کیلومتر طول، 6 متر عرض دارد و با هزینه 319,991,737.91 افغانی توسط شرکت ساختمانی ایچکو ساختمان می گرددو 42 فیصد پیشرفت کاری دارد، ساختمان لات دوم سرک لغمان – بادپخ به طول 24 کیلومتر با هزینه 488,334,367.40 افغانی با شرکت ساختمانی ایچکو قرارداد گردیده است و حفظ و مراقبت شاهراه عمومی کابلجلال آباد در سه لات میباشد که لات دوم آن تکمیل و لات سوم به ارزش 4,763,062 دالر تحت کار میباشد.

والی و اعضای شورای ولایتی، رئیس پوهنتون و بزرگان قومی ولایت لغمان بالنوبه صحبت نمودند، از آغاز کار سرک پوهنتون لغمان و تطبیق پروژه های انکشافی وزارت فواید عامه در ولایت لغمان اظهار خرسندی کرده از توجه مسوولین وزارت فواید عامه سپاسگزاری نموده و خواهان اعمار و ساختمان پروژه های بیشتر گردیدند.

تطبیق این پروژه ها باعث ایجاد فرصت های شغلی، بهبود زراعت و تجارت، فراهم آوری سایر تسهیلات و امکانات، انتقال سریع و مصئون اجناس و خدمات به مردم گردیده و مشکلات ترانسپورتی محصلین پوهنتون حل می گردد.