تعدادی از محصلین افغان دور ماستری خویش را در پوهنتون کسیتسرت کشور تایلند سپری خواهند نمود

تعدادی از محصلین افغان دور ماستری خویش را در پوهنتون کسیتسرت کشور تایلند سپری خواهند نمود

این موضوع در سفر انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت به کشور تایلند و در دیدار شان با پروفیسور پنگنسک معاون پیشین پوهنتون کیستسرت، دکتور پیرایوت چارنسیتیکول، رییس پوهنځی انجنیری و هیئت رهبری دیپارتمنت های مختلف انجنیری این پوهنتون به بحث گرفته شد تا زمینه تحصیل برای انجنیران این وزارت و دیگر محصلین افغان در این پوهنتون آماده گردد.

در این دیدار طرفین روی گسترش همکاری میان وزارت ترانسپورت و پوهنتون کسیتسرت در بخش آموزش انجنیران و برنامه ماستری این پوهنتون بحث و تبادل نظر نمودند تا در آینده نزدیک انجنیران افغان از طریق پروژه لابراتوار ملی وزارت ترانسپورت معرفی و دور ماستری شان را در بخش انجنیری سیول در آن کشور سپری نمایند و بعد از اتمام دوره تحصیل با ظرفیت بیشتر به وطن برگشته و زیر چتر لابراتور ملی به کشور شان خدمت نمایند.

همچنان انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت از ادارات و لابراتوار های پوهنتون کسیتسرت نیز بازدید نمو

پوهنتون کسیتسرت یکی از نهادهای تحصیلی معتبر در آسیا، به ویژه در بخش های انجنیری سیول، تحقیق و توسعه می باشد.