بیوگرافی وزير - وزارت فوائد عامه

بیوگرافی وزير

انجنیر محمود بلیغ وزیر وزارت فواید عامه
 

محمود بلیغ متولد سال  1350 در ولایت دایکندی است . دوره لیسانس انجنیری را در دانشگاه تهران با نمره عالی و دوره ماستری جیو تکنیک را در  دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان نمره اول عمومی با نوشتن رساله ای درباره " طراحی و تحلیل پایداری تونلها با استفاده از داده های ابزار دقیق" به پایان رسانید. همزمان با تحصیل به همراه گروهی از محصلان انجمن دانشجویی فدا را پایه گذاری نموده  ویک سال ریاست این مجمع را برعهده داشته است. علاوه بر آن همکاری در طراحی و ساخت تونل  در آزاد راه تهران- شمال و کار در بخش انجنیری جیوتکنیک در یکی از شرکت های مطرح انجنیری در ایران را در کارنامه دارد.

 
ایشان در سال 1381 خورشیدی پس از پایان تحصیلات به افغانستان بازگشتند. و در اولین گام به عنوان سردبیر هفته نامه اقتدار ملی شروع به فعالیت نموده و همچنین استادی در پوهنتون پلی تخنیک کابل را نیز در سال 1380 در تجربیات خود دارد. آقای بلیغ به عنوان کارشناس دارالانشای کمیسیون تدقیق قانون اساسی در تدوین آن نقش ایفا نمود.
 
از سال 1383 با همکاری گروهی از انجنیران با  تاسیس یک شرکت انجنیری، ساختمانی و سرک سازی  در حوزه خصوصی وارد فعالیت شد. ایشان در یک دوره کاری هشت ساله (1383- 1391) به عنوان معاون و مدیر عمومی یکی از شرکت های بزرگ انجنیری در افغانستان ایفای وظیفه نموده و همزمان عضو هیئت مدیره چند شرکت دیگر تخصصی در حوزه انجنیری بودند. که حاصل آن مدیریت و اجرای پروژه های بزرگ سرک سازی ، خطول انتقال آب ، کمپ های بزرگ نظامی برای اردوی ملی و تاسیسات ملکی بود است. این مجموعه شرکت ها در حوزه محیط زیست، تاسیسات آب و فاضلاب ، مطالعات جیوتکنیک ، طراحی و اجرای انواع پروژه های ساختمانی و سرک سازی  از معتبرترین مجموعه های انجنیری کشور می باشد و محمود بلیغ نقش عمده ای در مدیریت و توسعه این مجموعه شرکت ها داشته است.
 
از سال 1392  به عنوان یکی از موسسان و رئیس بنیاد خیریه مهرگان عمران وارد حوزه خدمات فرهنگی و اجتماعی گردیدند که مهمترین حوزه فعالیت های  بنیاد بخش تعلیمات و فرهنگ است و در مدت زمان فعالیت آن با اعطای بیش از 500 بورسیه تحصیلی ، ساخت مدرسه ، چاپ کتاب و حمایت از اجتماعات فرهنگی کارنامه پرباری را به نمایش گذاشت. همچنین تدریس در پوهنحی انجنیری پوهنتون ابن سینا و ریاست این پوهنحی از سال 1392 تا 1394 نیز بر عهده ایشان بوده است.