ساختمان سرک از شهر میمنه قریه سری حوض الی قریه لولاش، فیز اول - لات اول- ولایت فاریاب

برای معلومات بیشتر اینجا کلک نمائید