د داوطلبی غوښتنه

د فواید عامي وزارت ۱۳۹۱ کال لپاره ۷۷ قلمه مطبوع قرطاسیه بابو ته ضرورت لري

د غوښتنلیک شمیره  MOPW/     /NCB

د فوايد عامي وزارت ټولو هغه داو طلبانو څخه چه واجد د شرایطو وي غوښتنه کوي چې د ۷۷ قلمه غیرمطبوع قرطاسیه باب به خلاص داخلی داوطلبی کي اشتراک وکړي او د شرطنامه مطابق چې د ۵۰۰ افغانیو په بیه ورکول کیږی په دري ژبه دسرتړلی افرونه په شکل د  تهیه او تدارکات د قانون او مقرری مطابق  د اعلان د تاریخ څخه تر ۲۱ ورځو پوری ترتیب او د شرطنامه وصول او د افرونو تسلیمی لپاره د اخري ورځی تر یوه بجي پوری ضرب العجل تعین شوی چی ددی ټاکل شوي وخت څخه وروسته افرونه د قبول وړ نه دي او د تضمین لپاره یې (۲۰۱۵۰۰) افغاني بانکی ګرنتي او یا نقدی پیسی اخیستل کیږي.

د اهلیت شرایط : د جواز، کاری تجربه او د پانګي درلودل.

پته: د خریداری عمومي مدیریت، د تدارکاتو ریاست، د  فواید عامي وزارت     

موقعیت: اول مکرویان، دویم بلاک  دویم منزل

مربوطه اداره دي د اعلانولو حق الشاعه پیسی د معتمد وحیدلله څخه ترلاسه او د هغي بل او کتنګ  د نورو اجراتو لپاره  رسماْ ولیږي.