ټولګټو وزیر د فساد په واړندې د مبارزې د ورځې په نمانځغونډه کې : د قانون د حاکمیت لپاره د ملي وحدت حکومت له 400 څخه ډیر تقنیني سندونه جوړ او توشیح کړي دي چې یو یې هم اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون دئ او یاد قانون د نړۍ یو له ښو قوانینو څخه ده

ټولګټو وزیر د فساد په واړندې د مبارزې د ورځې په نمانځغونډه کې : د قانون د حاکمیت لپاره د ملي وحدت حکومت له 400 څخه ډیر تقنیني سندونه جوړ او توشیح کړي دي چې یو یې هم اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون دئ او یاد قانون د نړۍ یو له ښو قوانینو څخه ده.