د آسیایی پراختیایی بانک د پروژو په هکله لنډ معلو مات

د آسیایی پراختیایی

بانک د پروژو په هکله لنډ معلو مات:

د آسیائی انکشافی بانک د سړکونو یو شمیر پروژي د خپلو پروګرامونو د تنظیم د اداري له لیارې تطبیق او د هغوی مالی مرستي تامینوي. د پروګرامونو د تنظیم اداره (PMO) پخوا د پروژو د تنظیمی واحد (PMU) په نامه یادیده چې دغه اداره د آسیائی انکشافی بانک په مالي مرسته په ۲۰۰۴ کال کې د فوایدعامه وزارت په چوکاټ کې او د آسیائی انکشافی بانک په مستقیمه توګه ترنظارت لاندې پر فعالیت پیل کړي وو.

له دی وروسته چې د پروژو د تنظیمی واحد (PMU) ځای د پروګرامونو د تنظیم اداري (PMO) ونیوه، نو د اداري د پروژو او کارکوونکو په شمیر کې هم د لید وړ بدلون را منځ ته  شول. د پروګرامونو د تنظیم اداره (PMO) یو شمیرڅانګې هم لري چې عبارت دی له: د تخنیکي او انجینرۍ څانګه، مالي او اداري څانګه، د معلوماتي ټکنالوژۍ څانګه او دنړیوالو سلاح کارانو څانګه. د پروګرامونو د تنظیم اداره (PMO) د فوایدعامه  وزارت ډیری پروژي پر مخ وړي.

د پروګرامونو د تنظیم اداري (PMO) یو شمیر پروژی بشپړي، یو شمیر تر جوړیدو لاندې او یو شمیر  یي هم پیلیدو ته چمتو دي.

لاندې د یو شمیر بشپړو، تر جوړیدو لاندې او نویو رانیول شوو پروژو په هکله لنډ معلومات ورکړل شوي دي:

بشپړي شوي پروژي:

۱: پلخمری-بلخ اونائب آباد-حیرتان ( ۲۶۵ کیلو متر ): دغه پروژه د ۲۰۰۴ کال په می کې پیل او د ۲۰۰۸ کال د ډسمبر په ۱۶مه پای ته ورسیده. د دی پروژي د سرک اوږدوالی ۲۶۵ کیلو مترو ته رسیده.

۲: بلخ- اندخوی ( ۱۸۲ کیلو متر ): دغه پروژه د ۲۰۰۴ کال په اپریل کې پیل او د ۲۰۰۶ کال په اکټوبر کې پای ته ورسیده. د دی پروژي د سرک اوږدوالی ۱۸۲ کیلو مترو ته رسیده.

۳: اندخوی – قیصار (۲۱۰ کیلو متر ): دغه پروژه د ۲۰۰۶ کال په اپریل کې پیل او د ۲۰۰۸ کال په جون کې پای ته ورسیده. د دی پروژي د سرک اوږدوالی ۲۱۰ کیلو مترو ته رسیده.

۴: قیصار- بالا مرغاب (۹۰ کیلو متر ): دغه پروژه د ۲۰۰۴ کال په ډسمبر کې پیل او د ۲۰۰۸ کال تر ډسمبره پوري د دی سرک یواځي ۲۰ کیلو متره پوخ شو. د دی پروژي کار د امنیتي مشکلاتو له امله ودریده اوس ددی پروژی ساختمانی چاری د بالا مرغاب لامان د پروژی سره یو څای  د فیصار-لامان  د پروژی په نامه یو څای تر جوړیدو لاندی دی.

۵: کندهار – سپین بولدک ( ۴۲ کیلو متر ): دغه پروژه د ۲۰۰۷ کال په می کې پیل او د ۲۰۰۸ کال په  ډسمبرکې پای ته ورسیده. د دی پروژي د سرک اوږدوالی ۴۲ کیلو مترو ته رسیده.

۶:مزارشریف – پل برق (۷۵کیلو متر): دغه پروژه د ۲۰۰۷ کال په نومبر کې پیل او تر اوسه تر جوړیدو لاندې دی چه د نوموړی پروژی دودانولوبرخی قراردادی د سامون کوریایی شر کت دی.او همدارنګه د یادولو وړ دی چه د دغی پروژي د ودانولوچاری د ۲۰۱۱ کال د اگست په میاشت کی پای ته ورسیده.

    ۷.  پل برق- دره صوف (۶۴.۵   کیلو متر): دغه پروژه د ۲۰۰۸ کال په نومبر کې پیل او د نوموړی پروژی دودانولوبرخی قراردادی د سامون کوریایی شر کت دی. او همدارنګه د یادولو وړ دی چه د دغی پروژي  د ودانولوچاری د ۲۰۱۲ کال کی پای ته ورسیدی.

۸ .بامیان – یکاولنګ (۹.۹۸ کیلو متر): دغه پروژه د ۲۰۰۷ کال په نوامبر کې پیل او تر اوسه تر جوړیدو لاندې دی چه د نوموړی پروژی دودانولوبرخی قراردادی د سامون کوریایی شر کت دی او همدارنګه د یادولو وړ دی چه د دغی پروژي د ودانولو چاری د ۲۰۱۲ کال کی پای ته ورسیدی.

     ۹. مزارشریف-حیرتان پټلی(۷۵ کیلومتر):    ددغی پروژی تخنیکی-اقتصادی څیړنی د۲۰۰۹کال دسپتامبرپه میاشت کی بشپړی شوی او د نوموړی پروژی  دودانولوبرخی تړونکی UTY ازبکستانی شر کت دی د یادونی وړده چي نوموړي پروژی دودانولو ارزښ ۱۴۶میلون امریکائی ډالره  دیاو دپروژي کار د ۲۰۱۰ کال د مارچ په میاشت کښی پیل اوپه۲۰۱۰ کال دنوامبرپه۴ نیټه یی کار بشپړ شو..............  د نورو معلومات لپاره