جندر

فواید عامې وزارت د فواید عامې وزارت د جندر امریت د ۱۳۸۸ کال د سلواغې د تنخوا د سیستم د پلې کولو په موخه د مالي او اداري معینیت تر سیوري لاندې رسماً خپل کار پيل کړ، په دغه امریت کې یو امر دریم بست او دوه کارکوونکي څلورم بست کې دنده تر سره کوي. د یوه کال په اوږدو کې د جندر امریت له لوري ځانګړې فعالیتونه:

1. د استخدام کمیټه کې فعاله ونډه د استخدام له بهیر نه د نظارت او هغه کې د مثبت تبعیض ګټه اخیستنه.

2. د فواید عامې وزارت ۵۰ تنه ښځينه کار کوونکو ته د کاري ملي پروګرام (نپوا) د پلې کولو نه د څار او د جندر د مسایلو نه خبرولو په برخه کې همغږي او همکاري.

3. د ۲۰ تنه ښځینه کار کوونکو لپاره د جندر ریاست کې د اداري اصلاحاتو مستقل کمېسیون د اعتماد په نفس د زدکړې پروګرام کې ملکي خدمات.

4. د ښځينه کارکوونکو د کاري پر مختګ لپاره د ستونزو، وړاندیزونو او همغږۍ لپاره د میاشتنۍ جلسې په لاره اچول.

5. له دافا موسسې سره د همکارۍ په موخه د ۱۰ مېرمنو لپاره د زدکړې د پروګرام په لاره اچول.

تېر یوه کال کې د جندر امریت له لوري عمده لاسته راوړنې:

1. د وزارت کارکوونکو لپاره جندر ټولنیزې پالیسۍ تصویب.

2. د مېرمنو د نپوا ملي کاري پروګرام د پلې کولو د پلان څارنه او د وزارت د ۸۰ کارکوونکو خبرول د جندر له موضوع نه.

3. د وزارت د ۲۰ مېرنو خبرول د تقویت اعتماد به نفس تر سرلیک لاندې.

4. د ۱۳۹۳ کال په اوږدو کې د استخدام په بهیر کې ګډون لامل فواید عامې وزارت کې د ۵ مېرمنو استخدامېدل.

د جندر امریت د ۱۳۹۳ کال پلانونه:

• د وزارت ۸۰ تنه کارکوونکو لپاره د جندر مسایلو خبرول په ۴ اموزشي خپرونو کې.

• د اداري اصلاحاتو مستقل کمېسیون ریاست کې د همغږي او ملکې خدماتو ادارو کې د انګلیسي ژبې او کمپيوټر د زدکړې په برخه کې داخل د خدمت کې ۳۰ هغه مېرمنو ته چې دلته کار کوي د زمینې برابرول.

• د مور او ښځې د نړیوالې ورځې نمانځل.

• د جندر او د مېرمنو د حقوق د موضوع په اړه هېواد دننه د وزارتونو، اداراتو له لوري د لنډو اموزشي پروګرامونو ته د هغور پيژندل.

• د بروشور چاپ د جندر مسایل او د مېرمنو حقوق.

• د جندر امریت د کلني فعالیتونو ریپوټ د کار او ساختمان په اونیزه کې.

• د وزارت د کاري څرنګوالي په موخه د یوه ډيتابیس رغول.

د جندر د امریت وړاندیزونه.

o د جندر ریاست د اداري اصلاحاتو مستقل کمیسیون، د ملکي خدمتونو د مېرمنو د وزارت په همغږۍ سره د مېرمنو د پوهې د کچې په لوړولو کې د جدي پاملرنې او د بودیجې د اخیستلو مشخص جندر به نماینده د بودیجې د لرلو پر مهال خپل پلانونه عملي کوي.