د فواید عامې وزارت د خدماتو او اداري ریاست په (10794) اندازه اوبلن ګاز ته اړتیا لري.

د خپرېدو نېټه: Nov 25, 2015

د پاى نېټه: Dec 15, 2015

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

د فواید عامې وزارت د خدماتو او اداري ریاست په (10794) اندازه اوبلن ګاز ته اړتیا لري.

فواید عامې وزارت له ټولو داوطلبانو نه چې په شرایطو برابر دي هیله کوي چې د داوطلبۍ په بهیر کې له کورني دوه قلمه تېلو سره ګډون وکړي او هغه سرتړلي افرونه چې د شرط پاڼې پر بنسټ په دري ژبه د (1000) افغانیو په بدل کې چې بیرته نه ورکول کېږي لاسته راوړي د قانون پر مټ او د عامه تدارکاتو پر تګلاره د اعلان د خپراوي له نیټې نه (21) کاري یوم ته وړاندې کړي د افرونه او شرط پاڼې د تسلیمۍ په اصولو کې 10 بجې مخکې له غرمې د افرونو ورستی ضرباالجعل معیاد دی ناوخته راوړل شوي او برېښنايي افرونه د منلو وړ نه دي د افر د ضمانت لپاره (32112) مبلیغه افغانۍ بانکي ګرنټي اخیستل کېږي.

شرایط د جواز لرل، کاري تجربه او سرمایه ده.

د توکیو د داوطلبۍ مدریت پته، د توکیو او پروژو عمومي مدیریت داوطلبي، د قراردادونو امریت، د فواید عامې وزارت د تدارکاتو ریاست لومړي مکرویانو ته څېرمه دویم بلاک دویم پوړ.

د پيسو د حق الشاعه محترمه اداره د نغدي فوق اعلان د اړوند معتمد (   ) اندازه بیل او کټنګ به رسماً د اجراآتو په موخه دغې ادارې ته ور ولېږي.