زندگی‌نامه

زندگی‌نامه‌ی محترم الحاج ملا عبدالمنان عمری 

به اساس فرمان امیرالمومنین، محترم الحاج ملا عبدالمنان عمری به حیث سرپرست وزارت فوایدعامه گماشته شدند