کار جغل اندازی سرک ولسوالی قوش تپه – درزاب ولایت جوزجان جریان دارد

ashraf_admin
Wed, Jun 22 2022 12:10 PM
کار جغل اندازی سرک ولسوالی قوش تپه – درزاب ولایت جوزجان جریان دارد
کار جغل اندازی ۶۰ کیلومتر سرک قوش تپه – درزاب ولایت جوزجان از سوی ریاست فوایدعامه آن ولایت با همکاری مردم آغاز گردیده؛ جریان دارد. کار این پروژه، مدت چند روز می شود که آغاز گردیده است و تاکنون ۲۰ کیلومتر آن جغل اندازی گردیده است . قابل ذکر است، این سرک ۱۱۰ کیلومتر طول دارد، ۴۰ کیلومتر آن اسفالت، ۱۰ کیلومتر آن جغلی است که در اداره قبلی ساخته شده بود و متباقی ۶۰ کیلومتر آن، بخاطر حل مشکلات ترانسپورتی باشندگان آن ولایت اکنون جغل اندازی می گردد.

Latest news

Tue, Jul 27 2021 1:35 PM
Background image

Maintenance of 6.98 km part of Kabul-Kandahar highway completed

Zabul: Ministry of Public Works announced the periodic maintenance and rebuilding of a 6.98-kilometer long road in the Shajoi district of Zabul province, which is a part of the Kabul. . .

Tue, Jul 27 2021 1:09 PM
Background image

Daikundi: The urban roads of Nili City reach 73% progress

The 8.8 km long and 14 meters wide urban roads project in Nili city, the capital of Daikundi province, is underway and has reached 73% of physical progress, so far.

According to the. . .

BACK TO NEWS