اعلان دعوت به داوطلبی پل ها مسیر شاهراه کابل – کندهار

ashraf_admin
 اعلان دعوت به داوطلبی پل ها مسیر شاهراه کابل – کندهار

Publish Date

Closing Date

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان/سرمایه گذاران علاقمند که  توانایی مالی، ماشینری و تجهیزات، پرسونل تخنیکی و فنی،ظرفیت، قابلیت و مهارت های تخنیکی، فنی  و مسلکی داشته باشند و شرایط مندرج شرطنامه مربوطه را تکمیل نمایند، دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه ترمیم اساسی پل های مسیر سرک شاهراه عمومی کابل-کندهار( از ولایت غزنی الی ولایت کندهار) تحت دو لات که شامل پل های ذیل می باشد( پل زیارت آخند زاده، پل حسن کاریز، پل نوی کلی، پل مغلیز، پل غشی رباط، پل ساحه عظمت، پل سنگرمانده و پل زاړه نورک)  اشتراک نموده، درخواست ها  و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه بعد از نشر این اعلان الی آخرین روز ضرب الاجل تسلیمی آفرها به وزارت فوایدعامه ارایه نمایند.

بازدید ساحه، تحلیل ارقام و احجام ترمیمات اساسی پل  های ترمیم طلب مسیر شاهراه متذکره از(غزنی الی کندهار) و داشتن تجهیزات، ظرفیت، مهارت ها و قابلیت تخنیکی و مالی و سایر شرایط مندرج شرطنامه توسط داوطلبان حتمی می باشد.

آدرس حصول شرطنامه: شرطنامه را ذریعه فلش/میموری از وزارت فواید عامه  واقع سرک پلچرخی مقابل مرکز تعلیمی وزارت دفاع ملی، بدست اورده و تسلیمی آفر ها بتاریخ (۲۹ /۰۸/۱۴۴۴) که ساعت 10:00 قبل از ظهر صورت میگیرد . آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

زمان آفرگشایی: (۲۹/۰۸/۱۴۴۴ هـ ق) " روز سه شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر، سالن جلسات ریاست تدارکات ".

نوت: درصورتیکه تاریخ ۲۹/۸/۱۴۴۴ هـ ق سال جاری بطور غیر مترقبه از طرف امارت اسلامی افغانستان رخصتی اعلان گردد جلسه آفرگشایی پروژه های متذکره روز بعد کاری در همان ساعت و مکان مندرج مکتوب هذا برگزار میگردد.

.

5 months 2 weeks ago

.

aa

More tenders

Sun, Feb 21 2021 9:33 AM
Background image

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(Consulting Services – Firms Selection)

Country:  Government of Islamic Republic of Afghanistan

Project:    Trans-Hindukush Road . . .

Mon, Feb 08 2021 9:11 AM
Background image

(Request for Bids Works)Construction of Baghlan to Bamyan (B2B) Asphalt Road, Segment-3 (47+040 to 60+760) Baghlan & Bamyan Provincesv

Specific Procurement Notice

Template

Request for Bids

Works

(Without Prequalification)

Employer: Ministry of Public Works

Project: Trans-Hindukush Road Connectivity Project . . .

Back to tenders