تغییر مکان آفرگشایی پروژه نیازمندی ۸۱ قرطاسیه باب و رنگ باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات.

ashraf_admin
تغییر مکان آفرگشایی پروژه نیازمندی ۸۱ قرطاسیه باب و رنگ باب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات.

 طوریکه درجریان قرار دارید، پروژه تهیه و تدارک نیازمندی قرطاسیه باب و رنگ باب مورد ضرورت سال ۱۴۰۱ ریاست اداری وخدمات وزارت فواید عامه تحت طی مراحل تدارکاتی بوده و در مرحله اعلان قرار دارد که مکان آفرگشایی پروژه متذکره در شرطنامه، مکتوب اعلان پروژه وغیره اسناد ها در منزل سوم، تالار کنفرانس های معینیت محترم مالی و اداری وزارت فواید عامه واقع پشتونستان وات ذکر گردیده بود.

 بنابر لزوم دید مقام محترم وزارت، ریاست تدارکات به دفاتر قبلی خویش واقع منطقه پکتیاکوت سرک پلچرخی نقل مکان نموده است. به اساس حکم مقام محترم وزارت آفرگشایی پروژه متذکره در تالار آفرگشایی و ارزیابی ریاست تدارکات واقع پلچرخی- پکتیاکوت- مقابل مرکزتعلیمی وزارت دفاع ملی مطابق به زمان از قبل تعیین شده در شرطنامه صورت خواهد گرفت.

6 months 1 week ago

.

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ - ۱۳:۵۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت  ریاست تنظیم . . .

شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ - ۱۳:۴۷
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تآسی فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فوایدعامه درنظر دارد قرار داد پروژه ترمیم و فعال سازی 4 پایه ترازوی(سرک نو، پلچرخی، سیابینی . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۱۶:۲
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تآسی فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت فوایدعامه درنظر دارد قرار داد پروژه ( تهیه وتدارک البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت . . .

بازگشت به اطلاعیه ها