گالری رسانه

موضوعات نشر شده در یک هفته گذشته

سرک ولسوالي ينگي قلعه الی چاه آب ولایت تخار

بهسود پل تر عبدالخېل سړک

لین دوم کابل- پروان

لات دوم سپین بولدک ولایت کندهار

سرک فیض آباد بهارک ولایت بدخشان

لات دوم سپین بولدک ولایت کندهار

لین دوم کابل- پروان

بهسود پل تر عبدالخېل سړک

سرک ولسوالي ينگي قلعه الی چاه آب ولایت تخار