د وزیر ژوندلیک

د محترم الحاج ملا عبدالمنان عمري ژوندلیک

لحاج ملا عبدالمنان عمري د امیرالمؤمنین د فرمان له مخې د ټولګټو وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو.

...

11 ساعتونه 33 minutes ago

...

...