جلسه ای پیرامون تسریع روند کار ساختمان سرک حلقوی شهر کابل دایر شد

mopw_admin
Wed, Jul 22 2020 11:20 AM
جلسه ای پیرامون تسریع روند کار ساختمان سرک حلقوی شهر کابل دایر شد

جلسه ای پیرامون تسریع روند کار ساختمان سرک حلقوی شهر کابل دایر شد

در این جلسه محمد یما شمس رئیس عمومی اداره مستقل خط آهن افغانستان و سرپرست وزارت فوایدعامه با عطاءالرحمن درانی نماینده بانک انکشاف اسلامی در افغانستان بر تسریع روند آغاز کار ساختمان بخش اول سرک حلقوی شهر کابل تاکید نمودند.

در این جلسه آقای درانی تعهد بانک انکشاف اسلامی را مبنی بر تمویل پروژه های جدید به وزارت فوایدعامه ابراز نموده، خواستار مشخص کردن پروژه های که کار سروی و دیزاین آنها تکمیل و مشکلات استملاک نداشته باشند گردید تا از سوی بانک انکشاف اسلامی تمویل و در کوتاه مدت کار آنها تکمیل گردد.

سرپرست وزارت فوایدعامه، ضمن سپاس و قدردانی از همکاری همیشگی بانک انکشاف اسلامی و تمویل پروژه های جدید به مردم و حکومت افغانستان، در مورد اولویت های وزارت فوایدعامه بخاطر تکمیل پروژه های تحت کار، آوردن اصلاحات در تمام بخش های وزارت، بلند بردن ظرفیت کاری بخصوص در بخش تخنیکی و حفظ و مراقبت و توانمند ساختن تیم های مراقبتی به طور مفصل صحبت نمود.

وی افزود بیشتر از ۱۰ هزار کیلومتر سرک در سال های گذشته اسفالت گردیده است حفظ و مراقبت آن جز اولویت کاری ما می باشد که در سه سال آینده تمام این سرکها با استفاده از تکنالوژی جدید مطابق معیار ها به شکل اساسی حفظ و مراقبت می گردد تا از تخریب این سرمایه ملی جلوگیری بعمل آید.

سرپرست وزارت فواید عامه گفت، پروپوزل پروژه های که سروی و دیزاین آن تکمیل شده و از لحاظ اقتصادی در بخش ترانزیت، تجارت و زراعت مهم هستند و مشکلات استملاک ندارند در آینده نزدیک همرای بانک انکشاف اسلامی شریک می گردد.

وزارت فوایدعامه _ کابل

۳۱ سرطان ۱۳۹۹